10/7/2022

Paano Malalaman Kung May Almoranas?

Paano malalaman kung may almoranas?

  1. Pansinin ang mga sintomas
  2. Magpakonsulta sa doktor

Ang almoranas ay isang kondisyon na kinakatakutan ng marami. Kasama na sa mga  rason dito ay ang pananakit na nadudulot nito at ang kabuuang pagtingin ng karamihan  sa almoranas. Bukod pa rito, nagiging mahirap din ang pagdumi. Bagaman maraming  nagkakaroon ng kondisyong ito, maliit na porsyento lang ang nagkakaroon ng mga  sintomas. Mas maliit na porsyento pa lalo ang mga nakakaranas ng pananakit at/o mga  komplikasyon. Sa ganitong pagkakataon, paano malalaman kung may almoranas ka  na?

Unang-una, maigi nang alamin kung ano ang mga sintomas ng almoranas. Tulad ng  mga ibang sakit, may mga mararamdaman kang kakaiba sa’yong katawan kung ikaw ay  nagkaka-almoranas. Maaaring may almoranas ka kahit hindi mo nararamdaman, kaya  mas mabuti ring gawin ang lahat upang maiwasan ang sakit bago pa ito mangyari.

At dahil iba-iba rin ang karanasan ng mga tao sa almoranas, mahirap matukoy nang  agad-agad kung bakit nagkakaroon ng almoranas. Para mas lumalim ang pag-unawa  sa naturang sakit, at para mabilis ding maagapan kung sakali, dapat pansinin ang mga  sintomas at magpakonsulta sa doktor.

Pansinin ang mga sintomas

Kung wala kang nararamdamang sintomas, hindi ibig sabihin ay wala kang almoranas.  Ang almoranas ay pwedeng makuha ng kahit na sino, bata man o matanda. Hindi ka  dapat agad-agad maging kampante kung wala kang sintomas, lalo na kung may edad  na o may karanasan na sa almoranas dati.

Ang pagkakaroon ng sintomas ay ang paraan ng ating katawan upang ipaalam sa atin  na may nangyayaring hindi normal. Kapag may naramdaman ka na sa bandang  puwetan na maaaring sintomas ng almoranas, maging mas mapagmasid sa sariling  nararamdaman. Tandaan rin kung ano ang mga sintomas ng almoranas para malaman  kung ito ba talaga ang sanhi ng mga sintomas na nararamdaman.

Ang mga sintomas ng almoranas ay nababase sa uri at grado nito. Ang mga  pinakamadalas maramdaman ay ang mga sumusunod:

  • Pagdurugo habang dumudumi3
  • Malaking bukol sa pwet3
  • Pananakit sa pwet3
  • Pangangati at iritasyon sa bandang pwetan3
  • Pamamaga ng pwet3
  • Pagtagas ng dumi mula sa pwet (sa mga malalang kaso)3

Nagkakaroon ng almoranas dahil sa pamamaga ng ugat sa pwet. Maaari itong  mangyari sa loob (internal) o sa labas (external). Ang mga bukol na nararamdaman ay  maaaring magkaroon ng pamumuo ng dugo. Kapag dumudumi, maaari kang makakita  ng pagdurugo. Tandaan na ang dugo na galing sa loob ng pwet o rectum ay pula, at  ang dugo na galing sa loob pa ng katawan, tulad ng tiyan o bituka, and dugo ay maitim.

Kapag nakaramdam ka na ng mga sintomas na ito, dapat ay gumawa na agad ng  paraan para gamutin ito. Ang sakit na ito ay kusang nawawala, pero mas maigi na  gawin ang kaya para mapabilis ang paggaling. Marami namang gamot at lunas sa  almoranas na magagawa sa bahay.

Magpakonsulta sa doktor

Ang pangalawang pwedeng gawin ay magpakonsulta sa doktor. Sila ang mas may alam  kung paano malalaman kung may almoranas ka na. Mas madalas mangyaring  mawawala agad ang almoranas gamit lang ang mga lunas sa bahay at mga gamot.  Kapag mas malala na ang sakit o iritasyon na nararamdaman, o di kaya’y lumipas na  ang isang linggo at walang nakapagpagaling sa iyong nararamdaman, kailangan nang  magpakonsulta sa doktor. Ito ang kanilang mga gagawin:

Medical history:4 Kukunin muna ng doktor ang iyong medical history. Aalamin  niya kung ano nang mga sakit ang naranasan mo, kung nakaranas na ba ng  almoranas ang mga kapamilya mo, at iba pa.

Pisikal na pagsuri:4Titingnan ng doktor ang iyong puwetan upang malaman kung  almoranas nga ba talaga ang iyong nararanasan. Maaari ring magpasok ng  isang daliri ang iyong doktor upang kapain ang loob ng iyong pwet.6Ito ay dahil  may mga iba ring sakit na katulad ang sintomas sa almoranas tulad ng: Crohn's  disease, diverticulitis, colitis at colorectal cancer.5

Mga Ibang Paraan: Maaari ring gumamit ng mga ibang kagamitan ang iyong  doktor para malaman kung may almoranas ka. Ang anoscopy ay ang paggamit

ng anoscope para tingnan ang loob ng iyong pwet. Hindi kinakailangan ng  anesthesia para dito at maaaring gawin sa opisina ng iyong doktor.4

Pwede ring magsagawa ang iyong doktor ng rigid proctosigmoidoscopy. Dito,  gagamit ang doktor ng proctoscope para makita ang mas loob na parte ng iyong  pwet. Sa dalawang procedure na ito, maaaring mahanap ang mga internal  almoranas.4

Key Takeaway

Palaging tandaan na kung mas mabilis mahanap, matukoy, at maagapan ang  almoranas ay mas mabilis rin ang iyong paggaling. Kung malaman mo na may  almoranas ka na, gawin na agad ang mga pambahay na lunas at pagbabago sa mga gawi. Para malaman na may almoranas ka, kailangan ay alam mo kung ano ang mga  sintomas o kaya’y magpakonsulta ka sa doktor. Isa sa mga mabisang paraan upang gamutin ang almoranas ay ang pag inom ng Diosmin + Hesperidin (Daflon 1000). Ito ay isang MPFF na gamot na nagpapatibay sa  mga ugat sa puwetan. Para masiguradong mabisa ito, maaaring magbasa pa tungkol sa gamot na ito, o di kaya’y alamin ang aming mga sagot sa mga tanong na madalas naming matanggap. Makakatulong rin ang pagbabasa ukol sa gamot sa almoranas upang mabisang masolusyunan ang iyong nararamdaman!

2023