Patakaran sa Pagkapribado ng Data

("SERVIER" o "Kami"), SERVIER PHILIPPINES, INC.

Isang stock corporation na may kapital na € 6,788,704.03 (Php 400,000,000) Head office: Unit AD, 11th floor 8 Rockwell, Hidalgo Drive, Rockwell Center, Makati City 1210 Philippines.

Nakarehistro sa kalakalan at mga kumpanya rehistro ng Metro Manila sa ilalim SEC Registration number 0000076145

Numero ng VAT ng intra-komunidad: 002-096-923

Iginagalang namin ang privacy ng lahat ng gumagamit ng website (mula rito ay tinutukoy bilang "Website") at nangongolekta at gumagamit lamang ng personal na data sa mga paraan na inilarawan dito, at sa paraang tugma sa aming mga obligasyon at iyong mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang Patakaran sa Privacy na ito ay nalalapat lamang sa iyong paggamit ng aming Website.

 

Anong data ang kinokolekta namin?

Maaari naming kolektahin ang ilan o lahat ng mga sumusunod na personal na data mula sa mga gumagamit ng aming Website:

 • Data na awtomatiko naming kinokolekta para sa mga layuning istatistika gamit ang cookies: mga pahinang binisita, mga petsa at oras ng pag-access, ginustong nilalaman, operating system, uri ng browser na ginamit, uri ng hardware na ginamit, atbp. Ito ay dapat na nabanggit na ang aming mga istatistika cookies ay hindi pinapayagan ang personal na pagkakakilanlan ng isang natural na tao.

Alinsunod sa Data Privacy Act of 2012 (DPA), ang personal na data ay nangangahulugan ng anumang impormasyon na maaaring makilala ka nang direkta o hindi direkta.

 

Paano namin ginagamit ang iyong data?

Sa ilalim ng DPA, ang aming paggamit ng iyong personal na data ay dapat palaging may legal na batayan. Ito ay maaaring dahil ang data ay kinakailangan o dahil ito ay sa aming lehitimong interes sa negosyo na gamitin ang mga ito.

Maaaring gamitin ang iyong data para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang makagawa ng mga istatistikal na pagsusuri, partikular sa trapiko sa Website.
 • Upang pamahalaan at pagbutihin ang Website para sa pinakamainam na pag-browse ng User.
 • Upang tumugon sa mga kahilingan o tanong ng mga Users at upang mabigyan sila ng teknikal na tulong, kung kinakailangan.
 • Upang subaybayan ang mga kahilingang ginawa tungkol sa aming mga produkto o serbisyo.
 • Upang iproseso ang mga ulat ng kaso ng pharmacovigilance tungkol sa aming mga produkto o serbisyo.
 • Upang sumunod sa mga legal at regulasyong obligasyon na naaangkop sa SERVIER.

Hindi namin pinoproseso ang data sa paraang hindi tugma sa mga layuning inilarawan sa itaas.

 

Ano ang iyong mga karapatan?

Mayroon kang mga sumusunod na karapatan:

 • Ang karapatang tingnan at i-access, i-update, kumpletuhin at itama ang personal na data nito;
 • Ang karapatang mabura at matanggal ang personal na data nito, sa mga tuntuning tinukoy ng mga naaangkop na regulasyon at batas;
 • Ang karapatang mag-withdraw, anumang oras, ang pahintulot nito sa pagkolekta ng personal na data nito;
 • Ang karapatang tumutol sa pagproseso ng lahat o bahagi ng personal na data nito;
 • Ang karapatang paghigpitan ang pagproseso ng personal na data nito;
 • Ang karapatan sa portability at ilipat ang personal na data nito sa isang structured na format na karaniwang ginagamit at nababasa ng machine, kapag ang data na ito ay napapailalim sa awtomatikong pagproseso batay sa pahintulot nito;
 • Ang karapatang tukuyin kung paano ginagamit ang data nito pagkatapos ng kamatayan nito, at piliin ang ikatlong partido kung saan dapat o hindi ito dapat ipaalam ng SERVIER.

Ang bawat isa sa mga karapatang ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kahilingan sa Data Protection Officer (DPO) na may mga sumusunod na detalye ng contact:

 •  sa pamamagitan ng email sa sumusunod na address: dataprivacy.ph1@servier.com 
 • sa pamamagitan ng postal letter sa sumusunod na address: Data Protection Officer - Unit AD, 11th Floor, 8 Rockwell, Hidalgo Drive, Rockwell Center, Barangay Poblacion, Makati City, Metro Manila

Kung mayroon kang anumang dahilan para sa reklamo tungkol sa aming paggamit ng iyong personal na data, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa karampatang awtoridad sa proteksyon ng data ng iyong bansa. Para sa iyong impormasyon, sa Pilipinas, maaari kang magsampa ng reklamo sa National Privacy Commission sa pamamagitan ng https://www.privacy.gov.ph/complaints-main/. Bago magsampa ng reklamo sa supervisory authority, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong data protection officer / data protection contact ng entity na data controller muna.

 

Gaano katagal namin panatilihin ang iyong personal na data?

Ang iyong personal na data na nakolekta ng SERVIER ay pinananatili sa isang form na nagpapahintulot sa iyong pagkakakilanlan nang hindi hihigit sa kinakailangan para sa mga layunin kung saan pinoproseso ang personal na data. Higit na partikular:

 • Ang personal na data na nakolekta para sa mga layunin ng pagsukat ng madla ay pinananatili sa loob ng 12 buwan;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa mga aktibidad sa pananaliksik ay pinananatili sa mga sistema ng impormasyon ng data controller, kalahok na sentro o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nakikibahagi sa pananaliksik hanggang sa maibenta ang produkto ng pag-aaral o hanggang 2 taon pagkatapos ng huling publikasyon ng mga resulta ng pag-aaral o, sa kawalan ng publikasyon, hanggang sa lagda ng huling ulat ng pag-aaral. Ang data ay pagkatapos ay naka-archive sa papel o elektronikong anyo para sa isang panahon alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa mga aktibidad sa pharmacovigilance ay iniingatan sa loob ng 10 taon pagkatapos na ang nauugnay na awtorisasyon sa marketing ay tumigil sa pag-iral; ang data ay tatanggalin o i-archive sa isang anonymised form, maliban kung iba ang inaasahan ng mga mandatoryong lokal na regulasyon;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa pamamahala ng medikal na impormasyon ay iniingatan sa loob ng 3 taon pagkatapos ng iyong kahilingan;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa siyentipikong medikal na pakikipag-ugnayan sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay iniingatan sa loob ng 5 taon pagkatapos ng iyong huling pakikipag-ugnayan sa SERVIER, pagkatapos ay i-archive sa loob ng 5 taon at tatanggalin;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa pamamahala ng mga relasyon sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na may kaugnayan sa mga klinikal na pagsubok ay pinananatili hanggang sa maibenta ang produkto ng pag-aaral o hanggang sa huling ulat ng pag-aaral o hanggang sa paglalathala ng mga resulta ng pag-aaral. Pagkatapos ay i-archive ang mga ito sa papel o elektronikong anyo para sa isang panahon alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa pamamahala ng komunikasyon at relasyon at mga aktibidad na pang-promosyon (mga contact sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan) ay iniingatan sa loob ng 5 taon pagkatapos ng iyong huling pakikipag-ugnayan sa SERVIER, pagkatapos ay i-archive sa loob ng 5 taon at tinanggal;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa pamamahala ng transparency ay iniingatan, ini-archive at sinisira alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon;
 • Ang personal na data na nakolekta para sa anumang iba pang uri ng sulat ay iniingatan sa loob ng 13 buwan.

 

Paano namin pinangangalagaan ang iyong personal na data?

Naglagay kami ng naaangkop at makatwirang komersyal na teknikal at pang-organisasyon na mga hakbang sa seguridad upang iimbak ang iyong personal na data na kinokolekta namin at panatilihing kumpidensyal at upang protektahan ang mga ito laban sa hindi awtorisado o labag sa batas na pagsisiwalat o pag-access, aksidenteng pagkawala, pagkasira, pagbabago o pinsala na isinasaalang-alang ang estado ng sining ng teknolohiya at ang halaga ng pagpapatupad.

 

Ibabahagi ba natin ang iyong personal na data?

Ang iyong personal na data na naproseso ng SERVIER ay maa-access lamang ng isang limitadong listahan ng mga tatanggap sa isang batayan na kailangang malaman o kung saan kinakailangan ng batas, kabilang ngunit hindi limitado sa:

 • Ang mga departamento at tauhan ng SERVIER at iba pang legal na entity ng Servier Group na kailangang malaman.
 • Ang mga supplier at service provider ng SERVIER, partikular ang mga responsable sa pagho-host ng Site, paggawa ng Site, na maaaring tawagan na i-access ang personal na data ng Mga User para sa mga layuning mahigpit na kinakailangan para sa kanilang trabaho.
 • Ang mga karampatang awtoridad gaya ng mga awtoridad sa kalusugan sa ilang partikular na kaso na tinukoy ng batas.

 

Naaangkop na batas

Ang kasalukuyang patakaran ay pinamamahalaan ng batas ng Pilipinas, bilang paggalang sa parehong malalaking tuntunin at mga pormal na tuntunin. Lahat ng hindi pagkakasundo ay dapat iharap sa mga korte na may hurisdiksyon ng Maynila (Pilipinas).

Anumang aplikasyon ng mga alituntunin ng salungatan ng mga batas na naghihigpit sa buong aplikasyon ng batas ng Pilipinas ay hindi kasama dito. Dahil dito, nalalapat ang batas ng Pilipinas sa lahat ng Users na nagba-browse sa Website at gumagamit ng lahat o bahagi ng mga tungkulin nito.

 

2024