Pagiwas sa Chronic Venous Disease

Mabibigat, Masakit at Namamagang Binti

Gamot sa Chronic Venous Disease

8/16/2023

Ang Epekto ng Venotonic Para sa Mabigat, Masakit at Pagod na Binti

Alam mo ba ang mga sintomas na nagsasabing mayroon kang venous insufficiency? Marahil ay narinig mo na ang mabigat o pagod na binti. Kabilang pa dito ang pamamaga na maaring naiuugnay sa ”tired legs syndrome”.1 Paguusapan natin ng higit pa ang tungkol sa tired legs syndrome at kung paano ito gagamutin.

tired legs

Alamin Kung Paano Malalaman Ang Mga Sintomas Ng Pagod Na Mga Binti

Ang pamamaga ng pagod na mga binti ay madalas na nauugnay sa posisyon ng katawan. Ang pamamaga na ito sa mga binti ay lumalala kapag nananatili sa isang posisyon sa mahabang panahon. Halimbawa, kapag tayo ay nakaupo o nakatayo nang matagal. Ang pamamaga ng mga binti ay maaari ding lumala dahil sa mainit na panahon. Ang pamumulikat ng muscle, sakit at pangingilig (tingling) ng mga binti ay maaring mangyari din. Ang mga sintomas na ito na may kaugnayan sa pagod na mga binti ay maaring simula na ng hindi gumagaling na venous insufficiency, isang problema na lumalala at lumalaki katulad ng varicose veins.1

Ang paggamit ng mga gamot na may venotonic and venoprotective properties ay nagdudulot ng pagbuti ng kondisyon ng mga sintomas na nauugnay sa edema and chronic venous inefficiency (CVI). Ang CVI ay kadalasang nailalarawan bilang pamimigat at pananakit ng mga binti at pagkapulikat sa gabi.2

REFERENCES

  1. Guía práctica para prevenir y tratar el Síndrome de piernas cansadas. SEFAC. https://www.sefac.org/sites/default/files/2017-11/Sind__piernas_cansadas.pdf Last accessed: May 2022
  2. Recomendaciones para el manejo de la Enfermedad Venosa Crónica en Atención Primaria. http://www.semergen.es/resources/files/noticias/venosaCrocina_1.pdf  Last accessed 02/06/2020 Last accessed May 2022

2024