Pagiwas sa Chronic Venous Disease

Chronic Venous Disease

6/3/2024

5 Mga Komplikasyon at Panganib Sanhi ng Varicose Veins

Ano-ano ang mga komplikasyon at panganib sanhi ng varicose veins?

 1. Phlebitis
 2. Deep Vein Thrombosis
 3. Dermatitis at Iba Pang Komplikasyon sa Balat
 4. Pagdurugo
 5. Ulcers

 

 

Overview

 • Sa artikulong ito, pinag-usapan ang chronic venous insufficiency sa pamamagitan nang pag-alam sa limang komplikasyon at panganib kaugnay ng varicose veins.
 • Pag-aralan ang mga kondisyon tulad ng phlebitis, deep vein thrombosis, dermatitis, pagdurugo, at ulcer upang mas makakuha ng malawakang kaalaman at maagapan ang mga ito.

 

Introduction

Ang chronic venous insufficiency ay nagdudulot nang pamimigat at pananakit sa mga binti, na nagbibigay ng iba’t-ibang problema sa hinaharap. Kaya’t ang isang taong mayroon nito ay dapat pangalagaan ang kaniyang sitwasyon. Ang pag-aalis ng sakit na ito ay makakatulong upang makaiwas ka sa masasamang health issues kaugnay nito.

Ang artikulong ito ay patungkol sa mga komplikasyon at panganib sanhi ng varicose veins. Ang pag-unawa nito ay makakatulong para ma-manage mo ang sakit na ito. Magpatuloy lamang sa pagbabasa.

 

phlebtis

Phlebitis

Ang phlebitis, na tinatawag ding thrombophlebitis, ay ang pamamaga ng ugat na may kasamang matigas at masakit na clots1. Ito’y dulot ng pag-stretch ng vein wall, na puwedeng magdulot ng hirap sa pagdaloy ng dugo. Karaniwan itong nakikita sa ugat na malapit sa ibabaw ng ating balat tulad ng varicose veins2.

Ang isang tao ay maaaring magkaroon nito mula sa kanilang vein experiences tulad ng trauma dahil sa paggamit ng IV line3. Hindi ito isang seryosong komplikasyon at puwede  itong gumaling nang kusa sa loob ng 1-2 linggo4.

Ilan sa mga sintomas ng panganib nito ay malapit sa area kung nasaan ang blood clot5. Maaari kang makaramdam nang pananakit, pamumula, o pangingitim ng balat, pamamaga, at pag-iinit ng balat. 

 

dvt or deep vein thrombosis

Deep Vein Thrombosis

Isa pang komplikasyon at panganib ay ang Deep Vein Thrombosis (DVT). Ito ay isang blood clot na nagaganap sa malalim na bahagi ng ugat6. Ang malalang varicose veins ay maaaring magdulot ng panganib na ito kumpara sa mga mas malapit sa ibabaw ng balat.

Ang DVT ay puwedeng magdulot ng mas seryosong sitwasyon tulad ng pulmonary embolism1. Isa ito sa mga chronic venous diseases na maaaring maranasan ng isang taong may DVT. Ito ay sanhi ng blood clot na nagbabara sa daloy ng dugo papunta sa isang artery7. Ito ay maaaring mabuo sa iyong mga binti at maglakbay hanggang sa iyong mga baga.

Ang history ng DVT sa iyong pamilya, overweight, at pagkakaroon ng autoimmune disease ay maaaring magpataas ng tsansa na magkaroon nito8.

 

dermatitis of legs

Dermatitis at Iba Pang Komplikasyon sa Balat

Ang varicose veins ay puwedeng magresulta sa dermatitis at iba pang komplikasyon sa balat, kung saan namamaga ito kasabay ng pamamaga ng mga binti2. Maaaring magkaroon ng rashes na nagdudulot nang pangangati at pagbabalat. Ito’y magdudulot ng venous stasis dermatitis o varicose eczema1, na maaaring maging isang komplikasyon sa mahabang panahon. Bukod sa pagbabalat, maaari rin itong magdulot ng mga blister at crust9.

Kung hindi agad ito maaagapan, puwedeng makaranas ng iba pang komplikasyon10 tulad ng pamamaga ng binti, paninigas ng balat, paglalabas ng likido mula sa balat, open wounds, at iba pa. Upang malaman ang kondisyon ng balat dulot ng varicose veins, kailangan mong magpa-check-up sa tamang doktor upang ikaw ay ma-examine gaya ng blood tests, allergy tests, at blood clot ultrasounds10.

 

pagdug ng ugat sa binti

Pagdurugo ng Ugat sa Binti

Ang pagdurugo ay dulot nang pamumutok ng ugat11. Ito’y nakakabahala dahil ang dugong umaagos ay bumabalik habang lumalabas mula sa ugat. Kung ang varicose vein ay malapit sa ibabaw ng balat, anumang sugat o trauma sa lugar na iyon ay maaaring magdulot nang pagdurugo o pamumula sa ilalim ng balat. Kung ang sugat naman ay nakabukas, mahirap pigilin ang pagdurugo. Ito ay dahil ang ugat ay nag-iimbak ng maraming dugo2.

Hindi kaagad ito napapansin ng mga pasyenteng may varicose veins12. Karaniwan nila itong namamalayan pagkatapos nilang makita ang mantsa sa kanilang damit o kama. Ngunit mas madali itong mapansin kapag may mga sintomas tulad ng labis na pananakit sa apektadong balat, pagbabago ng kulay ng balat, at pamamaga sa apektadong ugat.

 

leg ulcers o ulser

Leg Ulcers

Puwedeng malaman ng isang tao, sa tulong ng doktor, kung sila ay may venous ulcer sa tulong ng iba’t-ibang senyales13. Ito ay ang pananakit, mabahong amoy, pangangati, pagkakaroon ng plema o iba pang likido, at pamamaga ng binti.

Nabubuo ito dahil sa pagtaas ng presyon sa ugat sa ibaba ng binti1. Ito’y dulot ng naipong likido sa ilalim ng balat. Nagaganap ito kapag hindi dumadaloy nang maayos ang dugo sa mga ugat patungo sa puso14, na nagdudulot ng bukas na sugat.

 

Mga Dapat Tandaan

Kung hindi mo aagapan ang iyong varicose veins, puwede itong magdulot ng maraming problema. Ang mga komplikasyon at panganib dulot ng varicose veins ay dagdag na pagpapahirap sa iyong pang araw-araw na pamumuhay. Ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong para sa iyong kondisyon.

Upang guminhawa ang iyong pakiramdam, maaari kang gumamit ng Diosmin + Hesperidin (Daflon® 1000). Ito ay ginawa upang mapabuti ang kalusugan ng iyong mga ugat.

REFERENCES

 1. https://www.news-medical.net/health/Varicose-Vein-Complications.aspx
 2. https://heartvein.com/blog/varicose-veins-complications
 3. https://www.mountsinai.org/health-library/diseases-conditions/superficial-thrombophlebitis#:~:text=Superficial%20thrombophlebitis%20is%20an%20inflammation,hardening%20and%20feeling%20cord%2Dlike
 4. https://www.nhs.uk/conditions/phlebitis/
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17523-superficial-thrombophlebitis
 6. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/varicose-veins
 7. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-embolism/symptoms-causes/syc-20354647#:~:text=A%20pulmonary%20embolism%20is%20a,and%20travels%20to%20the%20lung
 8. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16911-deep-vein-thrombosis-dvt
 9. https://www.nhs.uk/conditions/varicose-eczema/
 10. https://www.medicalnewstoday.com/articles/182793#symptoms
 11. https://www.nhs.uk/conditions/varicose-veins/complications/#:~:text=Varicose%20veins%20near%20the%20surface,does%20not%20stop%20the%20bleeding.
 12. https://bjgp.org/content/72/722/448
 13. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23165-venous-ulcer
 14. https://www.baptisthealth.com/care-services/conditions-treatments/venous-ulcer#:~:text=A%20venous%20ulcer%2C%20sometimes%20called,an%20open%20sore%20to%20form

2024