Paginhawain at bawasan ang pamimigat at sakit ng mga binti gamit ang Diosmin + Hesperidin (Daflon® 1000)​

Isang gamot na iniinom na lunas para sa mabigat at masakit na mga binti, barikos at iba pang sintomas ng ugat sa binti 1 .

Ihinto, paginhawain at pigilan ang sintomas ng almoranas gamit ang Diosmin + Hesperidin (Daflon® 1000)​

Ang Diosmin + Hesperidin (Daflon® 1000) ay isang mabisang gamot na iniinom para mabawasan at alisin ang mga sintomas ng almoranas. 2

2023